Apportering 

Sidan är under uppbyggnad!


"En spaniel är i grunden en stötande och apporterande fågelhund. Den arbetar före dess att ett vilt skjuts, vilket betyder att hundens uppgift är att söka upp viltet, stöta det så att skottillfälle uppstår, och sedan efter skottet apportera in viltet till föraren. Eftersom rasen från början är framavlad för jakt, har man under årens lopp renodlat vissa egenskaper som anses viktiga vid jakt på fågel och småvilt. Dit hör bland annat samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och arbetslust. Det är just dessa egenskaper som idag gör våra raser så populära som sportiga familjehundar. Samma egenskaper
gör att de bör arbeta för att må bra". 
Källa: Springerklubben 


Ur Jaktförordningen;

17 § Vid all jakt får hund användas för spårning eller apportering av skadat eller fällt vilt, om hunden står under förarens kontroll. Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får en hund som står under sådan kontroll också användas för att söka efter vilt för att hindra att viltet kommer till skada, exempelvis vid slåtter, eller för annat viltvårdsändamål.

Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.
Förordning (2011:188).


Spanieljaktprov

Avsikten med att arrangera jaktprov är alltså att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. För spaniel är det bland annat viljan till samarbete, viltintresse, apporteringsförmåga och arbetslusten som prövas, men också förmågan att kunna vara passiv - att lugnt vänta på sin tur.

Det finns flera olika provformer.Vattenprov

En markerings- och dirigeringsuppgift i vatten. Hunden ska sitta stilla vid föraren. Ett skott skjuts och vilt kastas. Hunden ska ha möjlighet att se fågeln i luften (markera) och ska sedan, när föraren ger kommando, simma hela sträckan till apporten. Föraren ska alltså kunna skicka (sända) hunden ut i vattnet, där den ska hitta viltet och bära det i munnen tillbaka till föraren.

Godkänt Vattenprov är en förutsättning för att kunna starta på Fältprov och Nybörjarprov A.

Nybörjarprov A

Ett jaktprov där en hund utvärderas i en mark med vilt. Under provet ska vilt stötas men inget skjuts. Apporterna består av markeringar på kastat kallt vilt.

Nybörjarprov B

Ett jaktprov där en hund utvärderas i de situationer som kan uppstå under en jakt med spaniel men på mark utan vilt. För de markeringsuppgifter som ingår används dummies.Fältprov

Ett jaktprov där en hund utvärderas i en verklig jaktsituation. Provet sker alltså på en jakt och det är varmvilt som ska apporteras (d.v.s. viltet som skjuts under jakten). Provet innehåller såväl markeringsuppgifter som dirigeringsuppgifter och sökarbete.

Officiella Fältprov arrangeras i många länder. I Sverige är de öppna för de åtta spanielraserna.

Två klasser

Fältprov är uppdelat i två klasser - Öppenklass (Ökl) och Segrarklass (Skl). För att få starta i öppenklass ska hunden ha uppnått 9 månaders ålder, blivit godkänd vid vattenprov och inte tidigare ha fått 1:a pris i klassen. I segrarklass startar hundar som fått 1:a pris i öppenklass.

Working test

Förutom dessa officiella provformer finns working test (där resultaten inte stambokförs). Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma jaktliga egenskaper hos de olika spanielraserna, utan att vilt fälls..

Working test ger möjlighet att testa hundar och förare utanför jaktsäsong.

Källa: SSRK