Bruks


Hundens fantastiska egenskaper

Hundens överlägsna sinnen när det gäller lukt och hörsel är förstås viktiga, liksom ett bättre mörkerseende än vad vi har. Men att hundar rör sig snabbt och lätt, även svårtillgänglig terräng eller stökiga miljöer gör hunden oöverträffad i många situationer. Men alla dessa goda egenskaper vore inte till någon nytta alls för oss om det inte var för att hunden så gärna vill samarbeta med en människa och att den har stor lust för att lära sig saker och att jobba hårt!

Olika grupper

Bruksproven är uppdelade efter det så kallade specialmomentet som ingår: spår, sök, rapport, patrull och skydd. Man kan tävla i fyra olika klasser, men den första appellklassen, räknas mer som en egen grupp. Men det är i den som man börjar tävla i, därefter kommer lägre klass, högre klass och elitklass. Oavsett vilken bruksgren man vill tävla i börjar man alltså i appellklass och får sedan, om man lyckas, kvalificera sig uppåt i klasserna. I varje gren är proven indelade i tre olika moment, det ena är en lydnadsdel och det andra är då kanske spår och sedan tillkommer budföring eller uppletande.

Specialmoment

Redan i appellklassen möter man tre olika moment som man ska klara av tillsammans med sin hund. Först är det lydnadsmomentet som här innehåller linförighet (fotgående i koppel), framförgående, vilket innebär att hunden går framför förare i kopplets längd, platsläggande under gång, inkallning, hopp över hinder och gemensam platsliggning. Sedan är det budföring som innebär att hunden ska springa en kortare sträcka mellan sin förare och en okänd person två gånger. Budföring finns i lägre klass också, men då är avståndet längre som hunden ska springa och det avlossas skott under tiden. I de två svåraste klasserna ersätts budföringen av uppletande av föremål. Vilket innebär att ett antal föremål ligger utlagda i ett mindre område. Hunden ska på en viss tid söka igenom området och helst förstås hitta alla föremålen och lämna dem till sin förare. Beroende på vad man helst tränar och vill tävla i kan man sedan välja att spår, rapport, patrull eller sök.

Vilka hundar passar?

Brukshundar brukar man kalla de raser som SBK har ett så kallat avelsansvar för. Den hundras som var vanligast förr var schäfer (numera tysk schäferhund), boxer, rottweiler, dobermann, collie och risenschnauzer. Idag har antalet brukshundraser utökats till många flera. I många av bruksgrenarna går det fint att delta med vilken hundras som helst, det vill säga om den är registrerad i Svenska Kennelklubben. Men i vissa av bruksproven får man bara tävla i med en brukshundsras - som grenen skydd. De övriga grenarna fungerar dock jättebra för de allra flesta hundar att träna i, oavsett ras. Spår är något som verkligen alla hundar kan tränas i, oavsett storlek eller ras. Sök är en social gren att träna i, här behöver man också en social hund, alltså en som gillar att hitta (gömda) människor. Rapport är fartgrenen, men att träna sin familjehund att springa mellan två - för hunden välkända - människor brukar de flesta hundar tycka om. Patrullhunden ska upptäcka vittring och ljud från människor inom ett begränsat område. Här är får vi som hundens förare vara med för att se när hunden upptäcker något - alltså att läsa sin hund.

Spår

Att hundens främsta sinne är deras luktsinne visste du nog redan. Alla hundar använder i första hand sin nos för att undersöka omgivningen. Likaså vet du säkert att våra hundar härstammar från vargen och att de därför har, mer eller mindre stor jaktlust. De flesta hundar, även riktigt unga, följer gärna doftspår på marken, nyfiket vill hunden ta reda på vad som döljer sig i spårets slut. Det är den här lusten (jaktlusten) att följa ett spår som vi använder oss av när man tränar hunden i bruksspår. Oftast har man en sele på hunden, den underlättar för hunden "att få ner nosen i marken" och stör inte lika mycket som halsband och koppel. En stor fördel med spårträning är att man kan träna nästan var som helst och att det man behöver är sig själv och hunden.

Spåret som hunden ska följa är efter en människa. Till att börja med lär man hunden att följa mattes/husses spår. I spårets slut kan man lägga något föremål som man vet att hunden tycker om, till exempel favoritleksaken. Allt eftersom kommer hunden bli allt säkrare när den spårar och den följer spåret noggrant och kanske börjar den också leta efter saker som kan ligga i spårets närhet. När hunden vet vad ordet "spåra" betyder, börjar man ta hjälp av någon annan person som får gå ett spår och lägga ut ett par föremål längs vägen. I appellklassen är spåren ca 300 meter långa och spåret har legat i en knapp timme innan hunden får börja spåra. Den som har gått spåret (spårläggaren) är en tävlingsfunktionär.

Den tränade spårhunden som tävlar följer riktigt långa spår som kan ha legat i åtskilliga timmar. Dessutom finns det längs spåret tre utlagda spårapporter, som är träpinnar. Hunden behöver inte plocka upp apporterna, men den ska tydligt visa föraren när den hittar dem, så att föraren kan ta dem. Den sista apporten ligger i spårets slut. Föraren tänker du nu, vad ska jag göra? Hundens ska ha sele och fäst i den en lina som ska vara mellan 10-15 meter lång. Att spåra är verkligen något som de allra flesta hundar gillar, det tränar upp hundens koncentrationsförmåga och som förare är det alltid lika spännande att följa hunden genom terrängen.

Sök

Hundens luktsinne används också i grenen sök. Sökhundar tränas och används för att hitta människor. I tävlingsgrenen är det oftast ett skogsområde som används, där är det lättast för figuranterna, som de som gömmer sig kallas för, att gömma sig. Det är sökhundar som vidareutbildas till att leta efter människor i olika katastrofområden - räddningshundar - och vid lavinolyckor - lavinhundar. Sökhundar som vi beskriver här måste gilla människor, även sådana som hunden inte känner.

Det är hundens lust att hitta gömda (eller försvunna) personer som man använder sig av. Men sökträning kan också vara en väldigt bra och nyttig träning för den mindre tillgäng- liga och sociala hunden. Vid träning av sök behövs minst ett par träningskompisar.

Träningen av sökhunden börjar med att hunden får hälsa på en person som därefter ger sig ut en bit i skogen och gömmer sig bakom till exempel en sten eller ett träd. Vid träning kallas den person som gömt sig för figurant. Hunden kopplas loss och ska sedan själv springa iväg och leta upp personen som gömt sig. Till att börja med ska hunden få översvallande beröm av figuranten när den lyckas. Vi vill att hunden ska tycka att det här är det mest spännande och roligaste som finns att göra. Som förare är man inte i närheten av hunden, så hunden måste lära sig ett sätt att tala om för föraren att den har hittat någon. Man kan använda sig av två olika metoder för att göra det.

Det ena sättet är att hunden snabbt återvänder till föraren, som kopplar hunden och sedan ber hunden "visa" var den har hittat figuranten någonstans. Den här typen av sökhundar kallas för rullhundar. Det beror på att i hundens halsband hänger en rulle. Den har man lärt hunden att ta upp och ha i munnen så snart den har hittat en figurant. Den andra typen av sökhund stannar kvar hos figuranten och skäller. Föraren hör var hunden är och tar sig snabbt fram till hund och figurant. För hunden är sökträningen rena rama kurragömmaleken. Sök är roligt att träna, både för hundar och människor.

Rapport

Från början var rapporthunden tänkt som budbärare och hjälp vid krig. Hunden skulle springa mellan olika militära posteringar och bära med sig meddelande, ammunition eller sjukvårdsartiklar till exempel. Men när radion utvecklades behövdes inte längre rapporthundarna. Det tog dock inte lång tid innan en tävlingsgren utvecklades för snabba, modiga, målmedvetna och stabila hundar. En rapporthund ska ta sig emellan två förare på kortast möjliga tid. I början tränar man hunden i att springa fram och tillbaka mellan föraren och en annan person, som hunden känner väl. I tävlingssammanhang kallas dessa två för förare och hjälpförare. Sträckan ska i början vara kort som hunden måste springa det är viktigt att hunden tycker att det är roligt och håller tempot högt. Lika viktigt som att springa snabbt och rätt, är det att hunden kan vara lugn och tyst när det behövs.

Först när hunden snabbt och säkert springer mellan sina två förare kan avståndet utökas. På tävling går det till så att de två förarna är på en så kallad station, A, därefter går den ena föraren iväg till- sammans med hunden, mellan 500-1100 meter (sträckan beror på tävlingsklassen) till en plats som kallas för B-station. Föraren skickar hunden tillbaka till föraren på A-stationen, tiden som det tagit för hunden att springa mellan stationerna noteras. Hunden skickas så småningom tillbaka till B-stationen, även det på tid. I de högre klasserna kommer föraren på B-stationen ha flyttat sig till en ny station, C. När hunden skickas från A till B, som alltså är tom, måste hunden spåra föraren
till station C.

En rapporthund ska inte bara springa snabbt, den får inte heller störas av saker den möter på vägen. I de svårare klasserna avlossas skott under tiden hunden springer sina sträckor. Dessutom tävlar flera hundar tillsammans och när hundarna är på en station ska de vara tysta och lugna. Rapport är en gren som de flesta hundar verkligen gillar och den är kul att träna därför att man kan vara två stycken i en familj som är ute tillsammans. El- ler varför inte två goda kompisar? Rapport kräver en hel del mark och man måste förstås ha markägarens tillåtelse vid träning.

Patrull

SBK har utbildat tjänstehundar för patrull- och bevakning sedan lång tid tillbaka. Dessa har utbildats för tjänst i civilförsvaret. Sedan några år finns det ett bruksprov för patrullhundar som är mer av en tävlingsgren och som också passar för hundar som inte räknas som brukshundar. Precis som i övriga grenar tävlar man i lägre, högre och elitklass och med en lydnadsdel som liknar lydnaden på de andra bruksproven. Inom patrull ingår både spårarbete och det som kallas för patrull. Det senare innebär att hunden tillsammans med sin förare ska vandra på en stig eller väg och hunden ska försöka bevaka området och upptäcka figuranter. Dessa är gömda i omgivningen. Hunden ska, både genom att lyssna efter ljud och genom att få vittring, berätta för sin förare var den upptäcker figuranterna. Hunden ska på avstånd markera för sin förare var figuranten är någonstans.

Att tävla i bruks

För att få tävla i någon av bruksgrenarna ska hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK) och den får inte vara yngre än 18 månader - i appellklass gäller lägst 12 månader. Dessutom krävs det att hunden har gått igenom mentalbeskrivning (MH) eller beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH). Som förare ska man ha fyllt 12 år.

När man tävlar i någon av bruksgrenarna får man poäng på de tre olika delarna: specialmomentet som till exempel spår, och det andra specialmomentet, som t ex budföring samt på lydnadsmomentet. Alla officiella bruksprov arrangeras av SBK:s lokalklubbar eller rasklubbar. För den som är intresserad av att träna och tävla i skydd och IPO arrangeras detta också av SBK och man måste ha en en licens som man ansöker om hos Brukshundklubben.

Källa: Sveriges hundungdom 
 

Länk till SBK Svenska brukshundklubben:

https://brukshundklubben.se/